SERVEIS

Serveis de la nostra escola

Ausolan és l’empresa encarregada del menjador de l’escola. Es tracta d’una empresa catalana, amb de més de trenta anys d’experiència especialitzada en menjadors escolars i educació en el lleure.

 

Els objectius d’Ausolan son:

 

 • Garantir les necessitats nutricionals dels infants mitjançant a una dieta equilibrada, mentre aprenen que l’acte de menjar pot ser una satisfacció i un acte social de convivència.
 • Fomentar l’adquisició d’hàbits i actituds, que fan que els infants adoptin un estil de vida saludable.
 • Educar en el lleure, transmetent uns valors comuns, de responsabilitat, de respecte, de compromís, de tolerància, de sinceritat, de justícia, de consciència ecològica i de pau.
 • Aconseguir que els infants visquin el seu temps de manera creativa, segura i divertida.

 

Atenció a les famílies:

 

 •  24h/dia mitjançant l’aplicatiu ONLINE. Els avisos es revisan cada dia abans de las 10h del matí.
 • El teu USUARI de l’aplicatiu online és: EL TEU DNI i la contrasenya son els 4 últims digits del DNI
 • Telefònicamente amb la coordinadora del servei, la JUANI: 936451885 (de dilluns a divendres de 09:00 a 10:00)

 

Alguns trets d’Ausolan:

 

 • Menús certificats amb la qualitat de la Marca Cuina Catalana
 • L’equip de dietistes nutricionistes elabora els menús tenint en compte les recomanacions de la Generalitat de Catalunya.
 • Menú basat en cuina casolana i de qualitat, una dieta mediterrània amb proveïdors propers, considerant la temporalitat dels aliments. Introduïm durant tot el curs escolar aliments aproximadament un 70% de productes ecològics i de proximitat com llegums, pasta arròs, carns, verdures, hortalisses i fruita. També introduïm mensualment productes integrals.
 • Celebrem les festes tradicionals pautades per la direcció del centre i realitzem menús especials.

 

Alumnes amb necessitats especials:

 

 • Realitzem dietes personalitzades a partir dels informes mèdics que ens faciliten les famílies.
 • Tenim uns protocols d’actuació molt estrictes per garantir la seguretat dels comensals.
 • No preparem dietes personalizades sense informe mèdic.

 

Altres serveis:

 

 • Oferim servei de pícnic, a tots els usuaris fixes del menjador i a tots els eventuals que ho desitgin, us recordem que tots els alumnes becats, tenen dret a pícnic de dinar a totes les excursions.

 

Material necessari:

 

 • Els nens/es de P3 hauràn de portar, cada dilluns un llençol de bressol per dormir i 5 pitets. Tot marcat amb el seu nom i dins d’una bossa que tornarà cada divendres a casa.

 

Normativa:

 

 • La inscripció al menjador: Per poder estar inscrit al servei cal emplenar la fitxa d’inscripció al menjador, on figuren totes les dades del nen/a i retornar-la a la bústia del menjador o entregar-la al/la coordinador/a del menjador. Les dues opcions són sempre abans de començar a fer ús del servei, per garantir el tracte individual que tot nen i nena es mereix.
 • La sortida de l’escola: Cap usuari del menjador pot sortir de l’escola sense autorització del pare, mare o tutor. També preguem que si han de venir a buscar a qualsevol nen/a durant l’hora del servei ho comuniquin, per poder gestionar l’hora de l’àpat i tenir un control necessari dels usuaris diaris.
 • Les dietes: Els nens/es que en dies puntuals necessitin dieta ho hauran de comunicar abans de les 10h del matí. També s’haurà de lliurar a la coordinadora del menjador la recepta del metge, en cas de que s’hagi d’administrar algun medicament als infants.
 • Els nens de P3: Per garantir el descans necessari entre el matí i la tarda, els nens de P3 tindran l’opció de dormir o descansar per agafar forces per les activitats de la tarda. Caldrà que portin el material ja indicat.

 

Pagaments:

 

Tots els cobraments es fan a través d’un aplicatiu online acessible via web, gràcies a un sistema de moneder que funciona en un entorn bancari segur, amb una de les següents modalitats:

 

 • Pagament anticipat directamente al moneder de l’aplicatiu online, mitjançant tarjeta de crèdit. Els usuaris eventuals hauran de pagar per aquest sistema.
 • Pagament anticipat per mitjà de la domiciliació bancària. Només per aquells usuaris FIXES que no desitgin emprar l’aplicatiu online. En aquest cas cal facilitar el número de compte. Des de les nostres oficines carregarem l’import girat a cada usuari al seu moneder.

 

El saldo negatiu al moneder de l’aplicatiu del comensal generarà automàticament avisos a la familia. Si no respon es comunca també al centre (Direcció) i si en 3 dies no s’ha recarregat el saldo serà causa de baixa del servei i el nen/a no es recollirà a l’hora de finalització de les classes del matí.

 

Per tornar a gaudir de les prestacions del servei, s’haurà de teneir un saldo positiu. En el cas dels usuaris domiciliats, s’haurà d’abonar les despeses ocasionades i no es tornarà a girar cap rebut, havent d’utilitzar la recàrrega online.

 

L’usuari que tingui deute de menjador d’altres cursos no podrà fer us del servei.

 

Criteris d’abonament: En cas d’absència justificada, notificada a la coordinadora del menjador, es cobrarà únicament la diferència entre l’import total del menú i la part proporcional de la matèria primera, i per tant s’abonarà 2.50 € per dia. En cas de no avisar es cobrarà l’import total.

 

A partir del sisè dia consecutiu no es cobrarà cap quantitat. En cas de no avisar es cobrarà l’import total.

 

Si per absències acumuleu saldo al moneder, el podreu recuperar de dues maneres, al més següent fent el pagament a través de l’aplicatiu, o bé al final de curs escolar.

 

Preus:

 

 • Menú Fix: 6,20 €
 • Menú Eventual: 6,63 €
 • 2n germà: 5,88 €

 

 

 

L’escola ofereix cada dia un servei d’acollida de 8:00  a 9:00h  a través de l’empresa Ausolan

Aquests són els preus:

Fixes 1 hora: 38,79 € / mes

Eventuals 1 hora: 3,88 €

Fixes 1/2 hora: 19,40 € / mes

Eventuals 1/2 hora: 1,94 €

 

L’escola ofereix cada dia un servei de permanència de 16:30  a 18:00h  a través de l’empresa Tedi