Preinscripció

PER CONSULTAR LES PLACES CLICA EL MAPA ESCOLAR DE CATALUNYA

http://mapaescolar.gencat.cat/

Per normativa del Departament d’Educació

*En el moment de fer les adjudicacions, sinó hi ha demanda de NEE, aquestes places passen a ser ordinàries.

MALGRAT QUE NO HI HAGI PLACES EN ALGUN CURS, IGUALMENT ES POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD, JA QUE ES PODEN PRODUIR VACANTS DURANT EL PROCÉS.

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ

La recollida de sol·licituds es farà des del dia 13 al 22 de maig.

Del 13 al 22 per qui ho vulgui fer de manera
telemàtica
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/ i

del 19 al 22 per qui ho faci de manera presencial.

És preferible donada la situació actual fer la preinscripció de manera telemàtica.

Per fer la presentació telemàtica es pot fer accedint per l’enllaça anterior a l’apliatiu que permet complimentar la sol·licitud que es registra i s’envia per internet. D’aquesta manera l’aplicatiu emet un resguard de presentació. Aquest resguard i tota la documentació necessària escanejada s’han d’enviar al centre per correu electrònic com a màxim fins el dia 25 de maig.

Una altra manera de presentar telemàticament la sol·licitud és omplint la sol·licitud que trobareu a l’enllaç anterior i a la web del centre i enviar-la junt amb tota la documentació necessària al correu del centre.
Es pot utilitzar el correu corporatiu o el que hem obert exclusivament per la preinscripció:

a8075293@xtec.cat
preinscripcio2020@institutescolagavamar.cat
Si no podeu fer la presentació telemàtica, la podeu fer de manera presencial. A la web del centre hi haurà un enllaç que permetrà reservar horari per fer la presentació personalment al centre.
Web del centre:
https://institutescolagavamar.cat/
Per últim, es pot anar directament al centre sense demanar hora, però aquesta és la menys recomanable de les possibilitats.

Per acabar us informo de que es faran dues sessions de Jornades de Portes Obertes per videoconferència, una per Infantil i Primària i una altre per Secundària.

JORNADA DE PORTES OBERTES SECUNDÀRIA DIMARTS DIA 12 A LES 17 h. meet.google.com/xid-ssof-cgf

JORNADA DE PORTES OBERTES INFANTIL I PRIMÀRIA DIJOUS DIA 14 A LES 17 h. meet.google.com/sjh-ueaz-wut

Sol·licitud de preinscripció

a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària  i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics. Curs 2020-2021